Innehållet publicerades under perioden

-

EU ska ratificera klimatavtalet från Paris

Publicerad

Idag har EU:s miljö- och klimatministrar beslutat att EU ska ratificera klimatavtalet från Paris. Härigenom ges förutsättningar för att Parisavtalet ska kunna träda i kraft innan klimattoppmötet i Marrakesh i november.

−Jag är glad över att EU nu ska förbinda sig till att genomföra klimatavtalet från Paris. Avtalet är avgörande både för vår framtid och för kommande generationer. EUs ratificering kommer säkerställa att avtalet träder i kraft och blir operationellt redan i år.

−Att avtalet fått så stor uppslutning och nu börjar genomföras världen över ger mig hopp om att vi ska kunna hejda klimatförändringarna, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin.

Presskontakt

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om EU:s och Sveriges ratificering av klimatavtalet

Efter dagens beslut ska rådet inhämta Europaparlamentets godkännande innan slutligt antagande. Därefter kan EU och de medlemsstater som är redo lämna in sina ratifikationsinstrument till klimatkonventionen.

EU:s beslut om ratificering öppnar även dörren för svensk ratificering. Regeringen lämnade en proposition om svenskt godkännande för ratificering av Parisavtalet till riksdagen förra veckan. Riksdagen planerar att behandla propositionen den 12 oktober. Med EU:s och riksdagens godkännande kan Sverige ratificera Parisavtalet i tid till klimatmötet i Marrakesh i november. Parisavtalet träder ikraft när minst 55 parter som tillsammans står för 55 procent av de globala utsläppen av växthusgaser har godkänt avtalet.