Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Farliga kemikalier ska bort från barnens miljö

Publicerad

Regeringen stärker arbetet för en giftfri vardag. I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen kemikaliesatsningar om totalt 375 miljoner kronor fram till 2020. Farliga ämnen kan orsaka cancer, allergier eller påverka möjligheten att få barn. Barn är särskilt känsliga och därför fokuserar regeringen på insatser för barn och unga. Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

- En giftfri miljö är en av de viktigaste och mest utmanande uppgifterna inom miljöpolitiken. De satsningar som regeringen nu gör bidrar ytterligare till att minska riskerna med kemikalier i vår vardag, säger miljöminister Karolina Skog.

Regeringen stärker miljöövervakningen för farliga kemikalier. Nu görs en särskild satsning för att få en heltäckande bild av föroreningar av svårnedbrytbara högfluorerade miljögifter, så kallade PFAS, som hittats i flera dricksvattentäkter i landet.

Medel avsätts för ett centrum för stöd till företag som vill byta ut farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Länsstyrelsernas tillsyn över förorenade områden får ökade resurser. Kemikalieinspektionen får också nya medel för att snabbare kunna handlägga ärenden om bekämpningsmedel.

Förekomsten av farliga ämnen som ännu inte är reglerade i EU ska kartläggas. Kartläggningen tar sikte på farliga ämnen i konsument-produkter i människors vardag och resultaten kan användas till att begränsa användningen av dessa.

Regeringen agerar mot farliga bekämpningsmedel

Parallellt med budgetsatsningarna ger regeringen Kemikalieinspektionen i uppdrag att analysera behovet och möjligheten att begränsa svenska konsumenters icke-yrkesmässiga användning av kemiska växtskyddsmedel, till exempel på gräsmattor och i rabatter.

Giftfri vardag, mnkr

2017

2018 2019 2020
Förstärkt miljöövervakning 12 42 52 52
Ökad kunskap om PFAS/bekämpningsmedel 10 20 10 10
Stärkt tillsyn vid länsstyrelserna om förorenade områden 10 20 20 20
Kartläggning av farliga ämnen 5 5 5 5

Stöd till substitutionscentrum

5 5 5
Bidrag till SWETOX - plattform för nanosäkerhet 2 2 2 2
Kortare handläggningstider för bekämpningsmedel
hos KemI
13 13 14 14
Summa 57 107 108 103

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Genvägar

Ladda ner presentationen från pressträffen.