Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Fiskeförbud i delar av Bratten för skydd av känsliga arter och miljöer

Publicerad

EU-kommissionen har på regeringens begäran antagit fiskeregleringar för det skyddade marina området Bratten i Skagerrak. Regleringarna, som ska träda i kraft i november, har utformats för att säkra Brattens unika livsmiljöer utan att begränsa yrkesfisket mer än nödvändigt.

Miljöminister Karolina Skog och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Miljöminister Karolina Skog och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Maria A Nilsson, regeringskansliet

Regeringen lämnade tillsammans med Danmark och Tyskland in ett förslag om en fiskereglering för Bratten, som ligger i svensk ekonomisk zon, till EU-kommissionen i juni. Förslagen har tagits fram av Länsstyrelsen i Västra Götaland i nära samråd med yrkesfisket. Havs- och vattenmyndigheten har sedan samrått med Danmark och Tyskland om åtgärderna.

- I Bratten finns unika livsmiljöer, inte minst olika sorters koraller, som är viktiga att skydda. Det är glädjande att kommissionen nu antagit det svenska förslaget. Jag hoppas att det här beslutet kan bli vägledande i liknande processer i framtiden, säger miljöminister Karolina Skog.

Regleringen betyder att det införs ett fiskeförbud i vissa delar av Bratten för att skydda känsliga arter och livsmiljöer. Sammanlagt skyddas drygt 32 000 hektar, vilket motsvarar 27 procent av Brattens totala yta. Förbudet omfattar alla fiskeredskap som används av yrkesfisket, däribland bottentrålning. Dessutom införs en tätare rapportering från fiskefartygen för att säkerställa att de stängda områdena respekteras.

- De här förslagen har en bred enighet och är väl förankrade. Det svenska yrkesfisket har haft en konstruktiv ingång i detta arbete och tar ett ansvar för att fiska på ett hållbart sätt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen ansvarar för att kontrollera att reglerna följs och att de stängda områdena respekteras.

Bratten är ett Natura2000-område och även rapporterat som ett marint skyddat område till Ospar-konventionen.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.