Fler snabbspår för nyanlända företagare

Regeringen tilldelade 18 miljoner kronor i vårändringsbudgeten till Tillväxtverket för att genomföra åtgärder som snabbare ska ta tillvara kompetensen hos nyanlända med företagarbakgrund, ett så kallat snabbspår för företagare. Tillväxtverket har nu beviljat ett antal snabbspårsprojekt.

Projekten ska utveckla befintliga metoder eller modeller som ska bidra till att nyanlända med företagarbakgrund enkelt ska kunna ta del av företagsberedande insatser.

– Snabbspår för nyanlända företagare är precis den typ av insatser som Sverige behöver för att främja integrationen av nyanlända. Dessutom skapar det nya jobb och ökar mångfalden i vårt näringsliv. Det bidrar till både innovation och utveckling säger närings-och innovationsminister Mikael Damberg.

– Vi ser möjligheten både till att nya företag startas och att befintliga företag får tillgång till värdefull kompetens, inte minst för att ta in svenska företag på exportmarknader, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Följande projekt fick finansiering:

 • Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum Sverige kommer att utveckla en modell som bidrar
  till att nyanlända bättre kan ta del av informations- och rådgivarinsatser, nätverk och mentorskap för start av företag.

 • Insamlingsstiftelsen IFS rådgivningscentrum har en pågående verksamhet som riktar sig till målgruppen.Projektet kommer att testa och utveckla nyametoder som bättre stödjer nyanlända att etablera företag i Sverige.

 • Nacka kommun ska öppna en "Entreprenörshub" – en fysisk mötesplats där de erbjuder både nyföretagarrådgivning och social kontext, gruppaktiviteter och nätverk som är specifikt utvecklade för att möta målgruppens behov och drivkrafter.
 • Coompanion Roslagen ska utveckla en etableringskurs för företagare genom en metodutveckling av Folkhögskolornas nuvarande etableringskurser. Det handlar om att teoretiskt och praktiskt lära ut hur man implementerar sitt företagande i svensk kontext.

 • Stiftelsen Stockholms Nyföretagarcentrum ska med projektet Start-Up International starta ett projekt som går ut på att informera, engagera och supporta: informera genom att bemanna Start Up-bussen, engagera genom att söka förebilder som människor kan identifiera sig med, och supporta genom att låta deltagarna få hjälp med sina affärsidéer av en affärsrådgivare eller coach.
 • Företagsamma Dalarna Service AB har en modell som genom riktade insatser som studiecirklar, företagsbesök och mentorskap kan bidra till bättre förutsättningar för nyanlända att starta företag.

 • Företagarna Sverige Service AB har ett projekt som heter Nyanlänt företagande där nyanlända får gå igenom en utbildning, övar praktiskt på företagande och de får även en mentor som är medlem i Företagarna. Mentorns uppgift är bland annat att hjälpa den nya företagaren att orientera sig i svenska regelverk och kulturskillnader.

 • AB Samarkand2015 vill bidra till att nyanlända som idag står utanför eller har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden ska få en ny väg till sysselsättning. Detta ska ske genom språkcoaching/mentorprogram med fokus på att starta företag eller överta företag som står inför generationsskifte.

 • Coompanion Gotland vill utveckla det gotländska näringslivet inom gröna näringar och besöksnäringar och underlätta för nyanlända att driva eget företag.

 • Västervik Framåt AB kommer ha ett projekt som vill få nyanlända entreprenörer att stanna i landsbygdskommunerna Västervik, Hultsfred och Vimmerby, och underlätta deras process att bli företagare i Sverige.

 • Coompanion Skåne kommer att genomföra en funktionsanalys av det befintliga företagsfrämjande systemet samt två försöksverksamheter för nyanlända. I projektet inkluderas hela kedjan från information, kartläggning, prövning och företagsutvecklingsstöd till identifikation av utbildningsbehov.

 • Internationella kvinnoföreningen i Malmö kommer att genomföra projektet Business navigation in Sweden. Kvinnan kommer att vara i fokus och insatser anpassas efter individens behov för att skapa bättre förutsättningar för kvinnors självförsörjning, egenmakt och långsiktigt utjämna andelen män och kvinnor i både näringslivet och på arbetsmarknaden.

 • Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB kommer att hålla en företagsaccelerator där deltagarna får möjlighet att ta del av ett skräddarsytt utbildningsprogram som kommer varvas med nätverksträffar och studiebesök.

 • Nyanlänt företagande AB ska utveckla en modell som kombinerar teori i form av information och rådgivning från företagsfrämjande aktörer samt skapa relationer med befintliga företagarnätverk på orten.

 • Sisters in Business kommer att starta en entreprenörshub för nyanlända i Eskilstuna.

 • Ekshärligt i Hagfors har ett projekt som genom egenanställning ska kombinera lärande och praktiskt arbete för att skapa självförsörjning.

 • Almi Företagspartner Nord AB kommer i Västerbotten och Norrbotten att genomföra tre huvudaktiviteter: företagarskolan på lätt svenska, onlinerådgivning till målgruppen samt att filma företagarskolan och lägga ut på webben.

 • Trollhättans Stad startade i januari projektet DoubleCupPlus som bland annat går ut på att en person på en arbetsplats bjuder in en nyanländ person till ett personligt möte. Modellen bygger på dialog, välkomnande, enkelhet, smidighet, respekt och nyfikenhet.

 • Hushållningssällskapet Skaraborg kommer att vidareutveckla och testa en modell för en språngbräda till eget företagande inom de gröna näringarna för nyanlända.

 • NFC Service AB kommer att hålla ett renodlat mentorsprogram för de nyanlända. Målet är att utöka deltagarnas nätverk och att utveckla företagande genom ökat självförtroende och stärkt beslutsförmåga.

 • Egenanställningsföretaget norr ek för (Convoy) som ska pröva ett nytt koncept för nyanlända som ska få testa på förenklat entreprenörskap genom egenanställning.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00