Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Fler vägar till och tillbaka till läraryrket

Publicerad

I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen ett flertal investeringar för att möta lärarbristen, bland annat genom att skapa fler vägar till läraryrket och få lärare att återvända. Regeringen vill även bygga ut lärar- och förskollärarutbildningarna med 3 600 utbildningsplatser och öka antalet lärare i svenska som andraspråk.

– Alla barn och elever ska få möta engagerade, kunniga och behöriga lärare. Fler vill nu bli lärare och fler läser till lärare än någonsin tidigare. Med insatser för högre lärarlöner och bättre arbetsmiljö ska också fler lärare vilja och värderas för att man stannar och utvecklas i yrket. I dag tar vi fler steg bland annat för att få dem som är utbildade lärare, men som i dag arbetar inom andra yrken, att vilja återvända till skolan, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

– Fler ska vilja bli lärare. Men fler ska också kunna bli lärare. Därför har regeringen investerat i insatser för att höja läraryrkets attraktivitet som höjda lärarlöner och satsar nu också på fler utbildningsplatser och fler vägar in i läraryrket. Fler behöriga lärare stärker samhällsbygget, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

För att uppmuntra utbildade lärare och förskollärare som lämnat yrket att söka sig tillbaka till skolväsendet är det viktigt att de ges möjlighet att uppdatera sina kunskaper, till exempel om gällande styrdokument. Regeringen föreslår därför att resurser tillförs för att möjliggöra ett införande av en webbutbildning för lärare och förskollärare som återvänder till yrket.

Intresset för att läsa till lärare och förskollärare har ökat kraftigt. Regeringen gör, som tidigare aviserat, en ytterligare utbyggnad på 3 600 utbildningsplatser på lärar- och förskollärarutbildningarna, fullt utbyggt 2021. De utbildningar som omfattas är förskollärarutbildning, grundlärarutbildning, ämneslärarutbildning samt kompletterande pedagogisk utbildning.

I utbyggnaden ska utbildningar med inriktning mot svenska som andraspråk prioriteras. Regeringen anser även att ytterligare medel bör avsättas för att öka antalet lärare i svenska som andraspråk och därmed möta det kraftigt ökade behovet som uppstått på grund av flyktingsituationen och föreslår därför att ytterligare medel avsätts för att förbättra möjligheterna till fortbildning i ämnet.

För att skapa fler vägar till läraryrket fortsätter regeringen även att investera i verksamheter med särskild kompletterande pedagogisk utbildning, till exempel det program som bedrivs i samarbete med Teach for Sweden samt VAL-projektet inom vilket yrkesverksamma lärare som saknar examen kan vidareutbilda sig för att bli legitimerade.

Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.