Innehållet publicerades under perioden

-

Fler vuxna får rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om en utökad rätt att delta i kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå för att uppnå behörighet till högskola och yrkeshögskola. Fler vuxna kommer därmed att kunna öka sina möjligheter på arbetsmarknaden och vetskapen om att det finns en livslång rätt till behörighetsgivande utbildning kan även ge en större trygghet vid val av gymnasieprogram.

Under 2015 inledde regeringen en utbildningssatsning för vuxna i form av ett nytt kunskapslyft. En viktig del i kunskapslyftet är att stärka vuxnas tillgång till komvux. I propositionen görs bedömningen att rätten till behörighetsgivande utbildning inom komvux i huvudsak inte bör begränsas, utöver att behörighetskraven för komvux på gymnasial nivå ska vara uppfyllda. Kravet på att den vuxne ska ha en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan för att det ska finnas en rätt till komvux tas därmed bort. I stället införs en utökad rätt att delta i komvux på gymnasial nivå i syfte att uppnå behörighet till högskoleutbildning på grundnivå eller till utbildning inom yrkeshögskolan. Kommunerna bör ha en viss valfrihet när det gäller hur rätten att läsa in grundläggande behörighet ska realiseras.

Regeringen anser att den utvidgade rätten till komvux är en reform som kan få stor betydelse för enskilda individer eftersom fler vuxna ges möjlighet att förbättra sin position på arbetsmarknaden. Förslaget innebär även att likvärdigheten när det gäller tillgång till utbildning, oavsett vilken kommun en person bor i, stärks. Dessutom kan förändringarna bidra till en ökad förutsägbarhet när det gäller tillgång till vuxenutbildning vilket kan få betydelse för ungdomar som ska välja gymnasieprogram.

– Regeringen ger nu mer än en halv miljard kronor till kommunerna för allas rätt till komvux. Det är en stor och viktig satsning som öppnar dörrar i utbildningssystemet och stärker individers rätt till utbildning, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00