Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Gabriel Wikström i Kronoberg för sjukvårdsdialog

Onsdagen den 7 september besöker folkhälso-, och sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Växjö för en sjukvårdsdialog med ledningen för Region Kronoberg.

Under 2016 kommer folkhälso- och sjukvårdsministern att besöka samtliga region- och landstingsledningar igen för att höra hur de upplever situationen i hälso- och sjukvården.

När vården står inför stora utmaningar behöver regeringen ta ett större ansvar. Dialogen kommer därför också fortsatt handla om de strategiska prioriteringar som regeringen har inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Program:

Onsdag den 7 september

10:00 Sjukvårdsdialog med Region Kronoberg

11.30 Tid för media
Adress: Regionhuset, Nygatan 20, Växjö

13:15 Besöker familjecenter i Dalbo
Adress: Brittsommarvägen 2B, Växjö

Media är välkomna att delta under delar av dagen, kontakta pressekreterare Helena Paues.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Gabriel Wikströms sjukvårdsdialoger hösten 2016