Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Gabriel Wikström i Östergötland för sjukvårdsdialog

Fredagen den 30 september besöker folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Linköping för en sjukvårdsdialog med ledningen för Region Östergötland.

Under 2016 kommer folkhälso- och sjukvårdsministern att besöka samtliga region- och landstingsledningar igen för att höra hur de upplever situationen i hälso- och sjukvården.

När vården står inför stora utmaningar behöver regeringen ta ett större ansvar. Dialogen kommer därför också fortsatt handla om de strategiska prioriteringar som regeringen har inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Program:

Fredag den 30 september

10:30 Sjukvårdsdialog med Region Östergötland
Adress: Regionhuset, S:t Larsgatan 49B, Linköping

12:00 Tid för media
Adress: Regionhuset, S:t Larsgatan 49B, Linköping

Media är välkomna att delta under delar av dagen, kontakta tillförordnad presskontakt Lina Glans.

Kontakt

Maria Soläng
Tf presskontakt folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00