Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Gabriel Wikström till FN:s högnivåmöte om antibiotikaresistens

Publicerad

Den 20 till 21 september leder folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström den svenska delegationen till högnivåmötet om antimikrobiell resistens, inklusive antibiotikaresistens, i FN:s generalförsamling i New York.

Mötet är det första av sitt slag på högsta FN-nivå, och har kommit till mycket tack vare svenska ansträngningar.

- Sverige har jobbat hårt för att få till det här mötet som är en milstolpe i det globala arbetet mot antibiotikaresistens. Genom att få upp frågan på högsta möjliga politiska nivå, och få till en återrapporteringsmekanism så att arbetet ska redovisas tillbaka till generalförsamlingen, får vi högt tryck i arbetet, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Program i urval (lokal tid):

Tisdag 20 september

10.00 Studiebesök på New York eHealth Collaborative

13.15 "Antimicrobial Resistance: Tackling a Threat to the Health and Economic Development of Nations"
Sidoevent på ministernivå under Storbritanniens värdskap.

Onsdag 21 september

07.45 Frukostmöte med nordiska social- och hälsoministrar

10.00 Öppnande av högnivåmöte om antimikrobiell resistens i FN:s generalförsamling

19.30 Avslutande middag
Sverige och Storbritannien står som värd för middag med
flera andra länders social- och hälsoministrar för att
diskutera nästa steg i arbetet mot antibiotikaresistens.

Den 21 september kommer Gabriel Wikström framföra Sveriges anförande i generalförsamlingen.

Under besöket kommer Gabriel Wikström även ha bilaterala möten med bl.a. Dr. Margaret Chan, generaldirektör på Världshälsoorganisationen (WHO), Dr. David Nabarro, särskild rådgivare för Agenda 2030, samt ett antal hälsoministrar och chefer för olika FN-organ.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.