Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin tog emot betänkandet om en läsa-skriva-räkna-garanti

Publicerad

På Grönkullaskolan i Sundbyberg tog utbildningsminister Gustav Fridolin i dag emot betänkandet På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik från Utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti.

Syftet med utredningen har varit att utarbeta ett förslag till system som ser till att alla elever får det stöd eller särskilda stöd de behöver för att få förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i svenska eller svenska som andra språk och matematik i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 4 i specialskolan.

- Elever som behöver extra stöd ska få det i tid. De insatser vi vet kan göra skillnad för läsningen, skrivningen och räkningen ska sättas in under de första åren, så att inte små hinder för eleven hinner växa till stora problem. Men i dag ger vi faktiskt mest dokumenterat särskilt stöd först i nionde klass och för många elever blir det för sent. Det är för att vända detta som regeringen investerar i tidiga insatser. Bland annat mer tid för lärarna i de tidiga åren, fler speciallärare och specialpedagoger och regeringen har låtit en utredare ta fram ett förslag till en läsa-skriva-räkna-garanti, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Utredare har varit Ulf Fredriksson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, som bland annat har varit ansvarig för läsförståelsedelen i svenska PISA-undersökningen.

Utredningens förslag ska nu beredas och kommer skickas på remiss till myndigheter, organisationer och andra remissinstanser.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00