Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Jan-Eric Gustafsson blir ny ordförande i Skolkommissionen

Utbildningsminister Gustav Fridolin har beslutat att utse ledamoten av Skolkommissionen professor Jan-Eric Gustafsson till ny ordförande.

Jan-Eric Gustafsson är senior professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet och har stor erfarenhet av såväl nationellt som internationellt arbete. Hans forskningsområden är bland annat jämförande studier av utbildningsresultat, effekter av utbildning på kunskaper och färdigheter, frågor kring utbildningsorganisation och betydelsen av olika slags resurser som exempelvis lärarkompetens. Jan-Eric Gustafsson utsågs också av den tidigare regeringen till ledamot av dess utbildningsvetenskapliga råd.

- Jan-Eric Gustafsson är en tung internationellt verksam forskare med bred respekt. Han har bidragit starkt i Skolkommissionen under dess första tid och är rätt person för att tillsammans med kommissionens ledamöter fortsätta arbetet och lämna de förslag som krävs för en bättre styrning och ett jämlikt skolsystem, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Skolkommissionen är en kommitté som ska lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan. Skolkommissionen har tidigare lämnat ett delbetänkande och arbetet fortgår till våren 2017 då slutbetänkandet ska presenteras. Slutbetänkandet kommer sedan att remitteras.

Skolkommissionens ledamöter

Ordförande Jan-Eric Gustafsson, senior professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Lina Axelsson Kihlblom, central grundskolechef, Haninge kommun
Erik Boltegård Blom, elev
Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, Lärarförbundet
Lars Hallenberg, kanslichef, Lärarnas riksförbund
Tobias Krantz, doktor i statsvetenskap, Uppsala universitet
Marika Markovits, direktor Stockholms stadsmission och huvudman, Grillska gymnasiet
Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund
Pasi Sahlberg, Visiting Professor of Practice, Harvard University
Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad
Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik, Stockholms universitet
Björn Åstrand, doktor i historia och dekan för lärarutbildningen, Karlstad universitet

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00