Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Karin Åström Iko ny riksarkivarie och chef för Riksarkivet

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att utse Karin Åström Iko till ny riksarkivarie och chef för Riksarkivet. Förordnandet löper från
den 1 oktober 2016 till den 30 september 2022.

- Vi har sökt en person med gedigen erfarenhet från kulturarvsområdet samt med förmåga att leda en stor och komplex myndighet som Riksarkivet. Alla dessa kompetenser och mer därtill finns hos Karin Åström Iko, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Karin Åström Iko har lång och gedigen erfarenhet av svenskt arkivväsende. Hon har fram till nu varit divisionschef vid Riksarkivet och ställföreträdande riksarkivarie. Sedan april 2016 är hon tillförordnad riksarkivarie. Tidigare har hon bland annat varit chef för Riksarkivets avdelning Krigsarkivet.

Åström Iko har varit engagerad i arkivbranschens förnyelse och bland annat varit ordförande för Utmärkelsen Årets arkiv. Åren 2003 till 2009 var hon ordförande för fackförbundet DIK.

Karin Åström Iko blir den första kvinnliga riksarkivarien under Riksarkivets närmare 400 år långa historia.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Om Riksarkivet

Riksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Riksarkivet ska ha överinseende över den offentliga arkivverksamheten och ha nationell överblick över arkivfrågorna. Riksarkivet har en nyckelroll i utvecklingen av den offentliga e-förvaltningen.

Riksarkivet har cirka 500 anställda och bedriver verksamhet på flera platser i Stockholmsområdet samt i Fränsta och Ramsele i Västernorrlands län. I myndigheten ingår även landsarkiven i Göteborg, Härnösand, Lund, Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund. Vid Riksarkivet finns Svensk arkivinformation (SVAR) som informerar om de digitala arkiven, ger handledning och stöd till användare samt gör arkivmaterial tillgängligt för forskningsändamål och undervisning.