Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Lars Ronnås är Sveriges nye klimatambassadör

Publicerad

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat presenterar Lars Ronnås som ny klimatambassadör. Hans uppgift blir att företräda Sverige i det internationella samarbetet för att följa upp klimatavtalet från Paris.

- Det är en mycket viktig signal att Kina och USA tillsammans går fram så här tidigt och visar ledarskap genom att ratificera Parisavtalet. Avtalet har givit  världen ett gemensamt ramverk. Nu behöver vi omsätta detta i handling, stärka partnerskapet med olika länder, sprida kunskap och innovationer och hjälpa fattiga länder att investera i klimatsmarta lösningar. Ronnås får en viktig roll i detta arbete. Sverige ska fortsatt att ligga i framkant och visa att det går att bygga ett fossilfritt samhälle, säger Isabella Lövin.

Lars Ronnås har under många år arbetat med utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Han har varit chef för UD:s Afrikaenhet och ambassadör i Zambia och Zimbabwe.

- Jag är mycket glad över uppdraget. Sverige har en framträdande roll i klimatfrågorna, både inom de internationella förhandlingarna och genom vår egen nationella politik. Nu ligger fokus på att omsätta Parisavtalet i praktisk handling. För att uppnå detta måste vi utveckla samarbetet med andra länder, säger klimatambassadör Lars Ronnås.

Lars Ronnås efterträder Anna Lindstedt, som utsetts till Sveriges ambassadör i Kina.

Presskontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00