Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny lag ska öka tillgången till sprututbyte

Publicerad

Under torsdagen beslutade regeringen att överlämna en proposition till riksdagen om en lagändring gällande sprututbytesverksamhet. Socialstyrelsen ges samtidigt i uppdrag att följa upp lagändringen.

Trots att möjligheten att inrätta sprututbytesverksamheter över hela Sverige funnits under en längre tid har endast nio mottagningar i sex landsting inrättats. Förslagen och bedömningarna i propositionen innebär att nyttan med verksamheterna tydliggörs samt att vissa hinder som har försvårat för verksamheterna, undanröjs.

- Jag är glad över att vi nu lägger fram den här propositionen. Sprututbyte är en viktig smittskyddsåtgärd och med förslagen i propositionen kan det bli tillgängligt för fler och i hela landet. Det skapar också nya möjligheter för personer i missbruk och beroende att komma i kontakt med hälso- och sjukvården, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

I propositionen föreslår regeringen att ansvaret för sprututbytesverksamheterna renodlas till landstinget som blir ensam huvudman för att ansöka om och driva verksamheten.

Åldergränsen för att delta i sprututbytesprogram sänks också från dagens 20 år till 18 år.

Regeringen gav i samband med beslutet om propositionen Socialstyrelsen i uppdrag följa upp konsekvenserna av de förändringar som föreslås i den under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 december 2019.

Kontakt

Maria Soläng
Tf presskontakt folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00