Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny strategi för utvecklingssamarbete med Kuba med fokus på mänskliga rättigheter och modernisering

Publicerad

I dag fattar regeringen beslut om en ny biståndsstrategi för utvecklingssamarbete med Kuba. Det svenska utvecklingssamarbetet med landet ska stödja den pågående moderniseringsprocessen.

Idag kan en öppning mot omvärlden skönjas i Kuba, bland annat genom närmandet till USA men också genom det stärkta utbytet mellan EU och Kuba, som inom kort kommer att ingå ett avtal om samarbete och politisk dialog. Många länder bedriver idag utvecklingssamarbete i Kuba, t.ex. Spanien, Norge, Schweiz och Kanada.

Även på det ekonomiska området genomförs försiktiga reformer där statens monopol minskar och möjligheter att bedriva egenföretagande ökar. Det svenska utvecklingssamarbetet ska bidra till att ytterligare förbättra förutsättningarna för landet att skapa en hållbar ekonomi och en hållbar samhällsutveckling.

– Med den nya strategin får Sverige ett nytt verktyg att påverka utvecklingen i Kuba i positiv riktning. Genom dialog och samarbete kan vi främja demokrati och mänskliga rättigheter i landet, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Samarbetet ska bidra till stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter. Det handlar bland annat om att bidra till stärkt kapacitet i det kubanska civila samhället och ett mer gynnsamt samhällsklimat för det civila samhällets organisationer. Det svenska utvecklingssamarbetet ska också bidra till att öka kunskapen om mänskliga rättigheter, jämställdhet och HBTQ-frågor. Biståndsstrategin uppgår till ca 90 miljoner kronor under perioden 2016 – 2020.

Bakgrund:

Sverige har bedrivit bistånd i Kuba sedan 1969. Förutsättningarna för det svenska biståndet till Kuba förändrades 2003 då Kuba beslutade att avstå från allt bilateralt utvecklingssamarbete med EU:s medlemsstater. Det kubanska beslutet försvårade genomförandet av de svenska insatserna och ledde till att flera insatser fick avbrytas och att svenska biståndsmedel frystes. EU återupptog utvecklingssamarbete med Kuba 2008.

Presskontakt

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00