Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressträff om proposition om sprututbyte med Gabriel Wikström

Publicerad

Regeringen anser att sprututbytesverksamhet bör vara tillgängligt i hela landet där det finns behov. Under torsdagen presenterar därför folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister Gabriel Wikström regeringens lagförslag för att göra detta möjligt.

Tid:
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Presslegitimation krävs. Saknar du presslegitimation kan anmälan göras till Lotta Ilona Häyrynen.

Sprututbytesverksamhet bedöms vara ett effektivt redskap i bekämpningen av smittsamma sjukdomar i världen och rekommenderas av myndigheter i Sverige och internationellt.

Trots att möjligheten att inrätta sprututbytesverksamheter över hela Sverige funnits under en längre tid har endast sju mottagningar i fyra landsting inrättats. Förslagen i den propositon som regeringen ska fatta beslut om innebär att nyttan med verksamheterna tydliggörs samt att vissa hinder undanröjs.

Presskontakt

Maria Soläng
Tf presskontakt folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Lotta Ilona Häyrynen
Presskommunikatör, Socialdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.