Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen föreslår regler för användning av kemiska växtskyddsmedel

Publicerad

Regeringen anmäler nya regler till EU-kommissionen som begränsar användningen av kemiska växtskyddsmedel kort tid före skörd i spannmål som ska användas till livsmedel. Reglerna syftar till att den svenska odlingen ska fortsätta att bygga på metoder som ger låga resthalter av växtskyddsmedel.

− Det här initiativet är en del i arbetet för en giftfri vardag där regeringen bland annat vill minska risken för att kemikalierester hamnar i livsmedel, säger miljöminister Karolina Skog.

Ett av de ämnen som används för nedvissning och ogräsbekämpning är glyfosat vars miljö- och hälsoeffekter utreds för närvarande. Svenska odlare använder redan alternativ till behandling med kemiska växtskyddsmedel för nedvissning eller ogräsbekämpning kort tid före skörd i spannmål som ska användas som livsmedel. Den föreslagna regleringen innebär att kemiska medel inte kan börja användas på nytt på detta område.

Förslaget anmäls nu till EU-kommissionen, som har tre månader på sig att komma med synpunkter. När de nya reglerna träder i kraft kommer den aktuella användningen bara att tillåtas om Kemikalieinspektionen har godkänt växtskyddsmedlet och Jordbruksverket har gett dispens.

Kontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel och används för att skydda växter och odlingar mot ogräs och skadedjur av olika slag. De är ofta hälsofarliga och bör därför hanteras mycket försiktigt. Alla bekämpningsmedel som säljs och används i Sverige ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.