Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen ger Kommerskollegium i uppdrag att analysera framtida handelsrelationer efter Brexit

Publicerad

Den svenska handeln med Storbritannien är viktig för Sveriges export, våra arbetstillfällen och vår ekonomi. Regeringen är väl förberedd inför förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU.

Ladda ner:

För att stärka förberedelserna än mer vill regeringen identifiera framkomliga alternativ för handelsrelationerna och möjligheter att locka investeringar till Sverige vid ett brittiskt utträde ur EU:s inre marknad. Därför har regeringen idag fattat beslut om två uppdrag till Kommerskollegium - och ska fatta beslut om ytterligare ett uppdragriktat till Business Sweden.

- Regeringen är väl förberedd inför förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU. Samtidigt gäller det att ligga steget före och bättre kunna förstå vilka möjligheter och utmaningar som finns. Därför tar regeringen initiativ till tre uppdrag för att utreda frågorna, säger Ann Linde, EU- och handelsminister.

Ytterligare information

Kommerskollegium: tjänstehandel och dels tull- och handelsprocedurer

Regeringen har gett Kommerskollegium i uppdrag att analysera möjliga alternativa lösningar i vissa för Sverige strategiskt viktiga handelsfrågor som troligtvis kommer att bli föremål för komplicerade förhandlingar vid ett brittiskt EU-utträde. Det gäller dels utformningen av och innehållet i ett framtida regelverk för tjänstehandel mellan EU och Storbritannien, dels att ta fram förslag på förenklade tull- och handelsprocedurer för varor för ett framtida scenario där Storbritannien står utanför EU:s tullunion.

Business Sweden: locka investeringar till Sverige

Företags intresse av att göra nyinvesteringar i Storbritannien förväntas minska som ett resultat av folkomröstningsresultatet - samtidigt som de företag som är redan är etablerade där också kan överväga att flytta verksamheter. Regeringen är övertygad om att flera kan överväga att söka sig till Sverige. För att underlätta det arbetet ska regeringen också fatta beslut om att uppdra åt Business Sweden att kartlägga möjligheter till att bland annat locka investeringar till Sverige till följd av Storbritanniens eventuella utträde ur EU.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00