Regeringen gör det lättare att konsumera hållbart

En stor del av dagens miljöproblem hänger ihop med hur och vad vi konsumerar. I budgetpropositionen för 2017 presenterar regeringen därför en strategi för hållbar konsumtion. Genom att göra det lätt att göra rätt som konsument läggs grunden för ett grönt och modernt samhälle.

– Vi ser att försäljningen av ekologiskt och rättvisemärkt ökar och det blir vanligare att vi delar och byter varor med varandra istället för att var och en köper nytt. Men många tycker att det är svårt att veta hur man handlar miljösmart. Det ska vara lätt att göra rätt i butiken, när man väljer elavtal, köper fonder eller tar andra beslut som konsument, säger konsumentminister Per Bolund.

Strategin omfattar bland annat insatser för ökad kunskap, ekonomiska styrmedel som gör det billigare att reparera varor, satsningar på hur vi kan använda våra resurser mer effektivt och insatser för att förbättra informationen om företags och fonders hållbarhetsarbete. I strategin omnämns även åtgärder som görs inom sektorsspecifika områden. Det gäller transport, livsmedel och boende som är de sektorer som står för den största andelen av utsläppen från vår privata konsumtion.

Forum för miljösmart konsumtion

I budgeten föreslår regeringen att Konsumentverket får i uppdrag att inrätta ett forum för miljösmart konsumtion i samverkan med andra berörda myndigheter. Forumet ska samarbeta med andra aktörer i samhället.

– Redan idag arbetar forskare, företag och organisationer med lösningar för en hållbar konsumtion. Mer kunskap och samarbete behövs för att underlätta för konsumenter och företag att driva den hållbara utvecklingen framåt och från politiskt håll ska vi ta fram bättre styrmedel för ett hållbart samhällsbygge, säger Per Bolund.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2017 att Konsumentverket tillförs 43 miljoner kronor till och med år 2020 och därefter 9 miljoner kronor per år för arbete med miljösmart konsumtion. Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Lanseringsseminarium för strategin

Den 4 oktober bjuder konsumentminister Per Bolund in till ett lanseringsseminarium om strategin för hållbar konsumtion.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00