Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Regeringen presenterar historisk klimat- och miljöbudget

Publicerad

(Ny version)
Regeringen vill ytterligare stärka Sverige som föregångsland på klimatområdet. I budgetpropositionen för 2017 föreslås den största investeringsbudgeten på klimat- och miljöområdet i Sveriges historia.

Rättelse

I en tidigare version av detta pressmeddelande angavs det felaktigt att regeringen i budgetpropositionen för 2017 föreslår investeringar i klimatarbetet, fossilfria resor och förnybar energi på 10,9 miljarder kronor under perioden 2017-2020. Det korrekta beloppet är 12,9 miljarder kronor. Texten har därför korrigerats och uppdaterats med det korrekta beloppet.

Regeringens samhällsbygge skyndar på omställningen till ett mer hållbart samhälle. I budgeten för 2017 föreslår regeringen nya investeringar i klimatarbetet, fossilfria resor och förnybar energi på 12,9 miljarder kronor för perioden 2017-2020. Investeringarna görs inom framför allt fyra områden: omställningen till förnybar energi, fossilfria resor, hela Sverige är med och internationella klimatinvesteringar.

Klimatklivet och stadsmiljöavtal

Genom Klimatklivet satsar regeringen totalt 3,5 miljarder kronor på regionala och lokala initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser. Det matchas med minst 50 procents medfinansiering av företag, kommuner, landsting och bostadsrättsföreningar. Därmed möjliggörs klimatinvesteringar i Sverige för ca 7-9 miljarder kronor under 2015-2020.

Regeringen föreslår en utökad satsning på stadsmiljöavtalen. Avtalen lanserades för att bidra till hållbara stadsmiljöer genom stöd till investeringar i kollektivtrafik. Nu utvidgas stödet till att omfatta även investeringar i cykelinfrastruktur. De 500 miljoner kr per år 2015-2018 som tidigare gällt ökas med 250 miljoner kronor 2017 och med 500 miljoner kronor 2018.

Fossilfria resor

Som ett led i omställningen till fossilfrihet fortsätter regeringen att stärka järnvägen för att förbättra förutsättningarna för att fler resor och transporter ska kunna ske med tåg. Regeringen avsätter 5,9 miljarder till en förstärkning av resurserna till drift- och underhåll av järnvägen under perioden 2019-2020 och avser att lämna en infrastrukturproposition till riksdagen med förslag till ekonomiska ramar för en nationell plan för perioden 2018–2029.

En särskild satsning på 200 miljoner kronor genomförs under 2017 för att höja järnvägens kapacitet och göra systemet mer robust.

Internationella insatser

Regeringen inför också en utsläppsbroms för att köpa in och annullera utsläppsrätter inom EU. Avsikten är att satsa 300 miljoner kronor varje år på utsläppsbromsen 2018-2040. Insatsen är en konkret åtgärd för att minska den totala mängden koldioxid som får släppas ut inom EU:s system för utsläppsrätter, EU ETS. Biståndsramen tillförs 500 miljoner kronor under åren 2017-2020. Med den föreslagna ökningen stärks möjligheterna till klimatfinansiering i låg- och medelinkomstländer.

Presskontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Genvägar

Här kan du ladda ner presentationsmaterialet samt faktaunderlag från presskonferensen.