Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen satsar på Nystart för nollvisionen

Publicerad

Idag beslutade regeringen om en nystart för Nollvisionen, som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Nystarten handlar om en förstärkt inriktning för regeringens arbete med trafiksäkerhet. På den årligen återkommande trafiksäkerhetskonferensen i Tylösand tidigare i veckan presenterade Anna Johansson de tre beslutade uppdragen inom ramen för arbetet.

Nystart för nollvisionen handlar om att säkra upp det som fungerar bra och att utveckla det som fungerar mindre bra. Den stora utmaningen idag är främst att öka säkerheten för fotgängare och cyklister. Säkerheten för åkande i bil har förbättrats kraftigt men även här finns utmaningar kvar.

- Flera av FN:s globala mål rör trafiksäkerhet och det svenska arbetet för ökad trafiksäkerhet intresserar omvärlden. För att nå de globala målen krävs att vi arbetar tillsammans lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Vår nystart för Nollvisionen ska förutom att göra våra vägar än mer säkra, även skapa ännu bättre förutsättningar för export av svenska produkter och tjänster för trafiksäkerhet. Det gynnar jobb och utveckling i Sverige, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Uppdragen:

Trafikverket får i uppdrag att övergripande leda samverkan inom vägtrafiksäkerhet.

Trafikanalys får två uppdrag. Ett i syfte att föreslå nya etappmål för trafiksäkerhet efter 2020, samt ett uppdrag om att utreda sänkt bashastighet i tätort. Det sistnämnda är ett led i trafiksäkerhetsarbetet som innebär en ökad säkerhet och trygghet främst för fotgängare och cyklister i trafiken. Konsekvenserna av sänkt bashastighet i tätort, och alternativ till detta, ska utvärderas i relation till de transportpolitiska målen som helhet.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Nystart för nollvisionen

Regeringens nystart för nollvisionen ska tydliggöra inriktningen för det fortsatta arbetet för trafiksäkerhet. Nystarten gäller alla trafikslag och ska fungera som en plattform för konkreta initiativ inom trafiksäkerhetsområdet.
Innehållet i nystarten har tagits fram i dialog med företrädare för organisationer, berörda myndigheter och andra aktörer som påverkar trafiksäkerheten genom sin verksamhet. Alla dessa aktörers fortsatta arbete är en förutsättning för arbetets framgång.

Ökad trafiksäkerhet - inom alla trafikslag

Sverige är välkänt i världen för sitt arbete med nollvisionen och det framgångsrika trafiksäkerhetsarbetet i stort. Svenska lösningar inom trafiksäkerhet är också en betydande exportvara. Det vill regeringen ta tillvara på och utöka. Genom nysatsning på trafiksäkerhet intensifieras arbetet för ökad säkerhet och trygghet på vägarna. Ett ökat samarbete där innovationer och smarta lösningar ger goda effekter på trafiksäkerhet, miljö och trängsel är framgångsfaktorer i det fortsatta arbetet. Därtill kommer regeringen att fokusera på goda sociala villkor inom transportnäringen och en ökad säkerhet för oskyddade trafikanter.