Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen stärker Fastighetsmäklarinspektionen

Publicerad

Att köpa en bostad är för många den största affären man gör i sitt liv. Samtidigt visar undersökningar att mäklartjänster är en av de mest problematiska marknaderna för konsumenter. Regeringen föreslår därför en ökning av Fastighetsmäklarinspektionens anslag i budgetpropositionen för 2017. Regeringen planerar även en omlokalisering av myndigheten till Karlstad.

- Med ökade resurser kan Fastighetsmäklarinspektionen stärka sitt arbete och vidta de åtgärder som krävs för att vi som konsumenter ska kunna känna oss trygga när vi köper en bostad, säger konsumentminister Per Bolund.

Regeringen föreslår att Fastighetsmäklarinspektionens anslag ökar med 21 miljoner konor till och med år 2020. Myndighetens omlokalisering till Karlstad kommer att äga rum under 2017. Flytten ger bland annat möjligheter till ökade synergier med Konsumentverket som sedan tidigare har sin verksamhet i Karlstad. Konsumentverket kommer också att få i uppdrag att i årets konsumentrapport särskilt belysa fastighetsmäklarområdet.

- Omlokaliseringen innebär att Fastighetsmäklarinspektionen och Konsumentverket kan starta ett utvecklingsarbete med möjligheter till synergier och samarbeten i fokus, säger Per Bolund. Närheten till Konsumentverket tillsammans med anslagsförstärkningen kommer att lägga en långsiktig grund för en mer aktiv och omfattande tillsyn.

Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00