Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen stärker samarbetet för att fler skuldsatta ska få hjälp

Publicerad

Regeringen ger Konsumentverket i uppdrag att inrätta ett samverkansråd för budget- och skuldfrågor för att fler personer som har eller riskerar att få problem med skulder ska få hjälp.

- Många skuldsatta nås av olika anledningar inte av den hjälp som finns. Att stärka det gemensamma arbetet med förebyggande och stödjande åtgärder är en viktig del i regeringens strategi mot överskuldsättning, säger konsumentminister Per Bolund.

Regeringen tillsätter nu ett samverkansråd för att fördjupa samarbetet mellan olika aktörer.

- Den uppsökande verksamheten behöver stärkas för att hjälpa fler som är eller riskerar att bli skuldsatta, säger Per Bolund. Överskuldsättning påverkar både samhällsekonomin och de personer som drabbas.

I rådet ska Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen, Kriminalvården och Försäkringskassan ingå. Även andra aktörer som bedöms kunna bidra i arbetet mot överskuldsättning kommer att bjudas in, t.ex. representanter från kommuner och civila samhället.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Marita Axelsson
Kansliråd/Avdelningen för offentlig förvaltning
Telefon 08-405 10 44