Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen tillför förnyad kraft i rekordbyggandet genom investeringsstöd

Publicerad

I dag har regeringen fattat beslut om två förordningar som ska ge ett långsiktigt stöd åt byggandet av hyresrätter och studentbostäder. Investeringsstödet på totalt 11,3 miljarder kronor för 2016-2019 är den största delen av det bostadspolitiska paket som regeringen presenterade i mars 2015.

Bostadsbyggandet i Sverige är uppe i rekordnivåer men det räcker ändå inte för att täcka det framtida behovet av nya bostäder. Framför allt råder det brist på hyresrätter med rimliga hyror. Regeringen presenterar därför i dag ett investeringsstöd i två delar som ska öka bostadsbyggandet av hyresrätter och studentbostäder ytterligare.

- Tack vare investeringsstödet kan det byggas fler små, klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror i Sverige. Bristen på bostäder, inte minst hyresrätter, hämmar Sveriges utveckling när människor inte kan flytta dit de vill för att jobba eller studera. Investeringsstöden är en del av den långa listan med åtgärder som regeringen lägger för att få en helhetslösning på bostadsbristen, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Villkor för investeringsstöden

Allmänna villkor

Stödet riktas till nya hyresbostäder och till nya bostäder för studerande.Stöd kan lämnas till bostäder i såväl flerbostadshus som i småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt.

Stödnivåer

Stödnivåerna är olika i olika delar av landet:

  • 6 600 kr/m2 upp till 35 m2 i Storstockholmsregionen
  • 5 300 kr/m2 i kommuner som gränsar till Storstockholm, i övriga kommuner med hög och varaktig befolkningsökning samt i övriga stora kommuner
  • 3 800 kr/m2 i övriga landet

Energikrav

De bostäder och byggnader som anordnas med investeringsstöd ska vara mer energieffektiva än vad som gäller för övrig nyproduktion enligt Boverkets byggregler.

Hyresvillkor

Hyran per m2 boarea per år är max:

  • 1450 kr i Storstockholmsregionen
  • 1350 kr i i kommuner som gränsar till Storstockholm, i övriga kommuner med hög och varaktig befolkningsökning samt i övriga stora kommuner
  • 1300 kr i övriga landet
  • Hyran motsvarar ungefär 4 412 kr per månad för 30 m2, lite högre i Stockholm, Göteborg och Malmö

Bostäderna ska förmedlas genom överenskommelse med den kommunala bostadsförmedlingen eller på annat sätt se till att de bostäder som anordnas med stödet förmedlas enligt öppna och transparenta principer. Hyresvärden får endast ställa rimliga krav på bostadssökandes ekonomi och inte tillämpa andra inkomstkrav än de som framgår i Boverkets föreskrifter.

Den ena förordningen gäller ett stöd för bostäder som byggs från och med januari 2017. Den andra förordningen gäller de som påbörjats tidigast 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017.

Dagens regeringsbeslut är ett resultat efter förhandlingar med Vänsterpartiet.

Presskontakt

Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.