Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen utser vikarierande generaldirektör för Sida

Publicerad

Regeringen har idag utsett Lennart Båge till vikarierande generaldirektör för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

Lennart Båge är för närvarande bland annat ordförande för tankesmedjan Global Utmaning. Lennart Båge tillträder som vikarierande generaldirektör och chef för Sida den 1 november tills dess att en ny generaldirektör tillträder sin anställning.

Lennart Båge är född 1947 och är utbildad civilekonom. Han har en lång erfarenhet av området utvecklingssamarbete genom sitt mångåriga arbete inom bland annat UD, FN och genom sitt förordnande i Sidas styrelse 2010-2015. Han har därtill haft ett 10-tal olika ledamotsuppdrag inom akademiska- och civilsamhällsorganisationer med anknytning till utvecklingssamarbete.

Regeringen har idag även utsett Marie Ottosson till vikarierande generaldirektör för Sida under perioden 1-31 oktober 2016. Hon är för närvarande vikarierande överdirektör vid Sida. Marie Ottosson har en lång erfarenhet inom myndigheten, bland annat som chef för avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd vid Sida.

Bakgrund

Charlotte Petri Gornitzka vars ordinarie förordnande löper till 15 februari 2017 har bett att få lämna sitt uppdrag som generaldirektör vid Sida i förtid. Till dess att en ny ordinarie generaldirektör kan tillträda måste en vikarierande generaldirektör och vikarierande chef för Sida utses i avvaktan på en långsiktig lösning för myndigheten. Charlotte Petri Gornitzka lämnar sitt förordnande efter att ha valts till ny ordförande i OECD:s biståndskommitté DAC.

Presskontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.