Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Satsningar på idrotten i höstbudgeten

Publicerad

I statens budget för 2017 föreslås bland annat 14 miljoner kronor till idrotts- och ungdomsledare i socialt utsatta områden. I höständringsbudgeten föreslås ett tillskott på 20 miljoner kronor till asylsökandes och nyanländas idrottande.

För att möjliggöra ökade aktiviteter i utsatta områden ges stimulans till idrottsföreningar. Det kan vara prova på-aktivitet och utbildning i föreningskunskap och ledarutveckling till boende som grund för en mer varaktig verksamhet med självförsörjning av ledare. Insatserna förutsätts bidra till demokratisk skolning och fysisk aktivitet.

- I socialt utsatta områden kan idrottsrörelsen spela en avgörande roll för att skapa aktiviteter och meningsfull sysselsättning, säger idrottsminister Gabriel Wikström.

Satsningen är långsiktig med 14 miljoner kronor årligen 2017-2019 och 18 miljoner kronor årligen 2020-2025.

I höständringsbudgeten för 2016 ges ett tillskott på 20 miljoner kronor till asylsökandes och nyanländas idrottande.

- Idrottsrörelsen erbjuder en fantastisk plattform för integration av nyanlända, men också aktiviteter för asylsökande. Idrottsrörelsen har hittills tagit ett stort ansvar och är beredda att fortsätta göra det. Jag är glad för detta och den möjlighet det ger idrotten att utveckla verksamheten, rekrytera nya aktiva och ledare, säger Gabriel Wikström.

Anslaget används för att stödja idrottsrörelsens arbete med etablering av nyanlända flickor och pojkar, kvinnor och män. Med anledning av den rådande flyktingsituationen bedömer regeringen att ytterligare medel behöver tillföras idrottsrörelsen redan innevarande år för att underlätta insatser för asylsökande och arbetet med etablering av nyanlända.

Presskontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Mer om statens budget

Den 19 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2022 samt vårändringsbudgeten för 2022 till riksdagen.