Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Skogsprogrammets arbetsgrupper leder in arbetet i ett nytt skede

Publicerad

I dag, den 1 september, överlämnade ordförandena och representanter för de fyra arbetsgrupperna i nationella skogsprogrammet vid en pressträff sina fyra underlagsrapporter till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Arbetsgruppernas ordföranden lämnar över rapporterna till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Arbetsgruppernas ordföranden lämnar över rapporterna till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet.

- I ett hållbart och aktivt brukande av våra skogar finns svar på stora samhällsutmaningar. Det är genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi som det skapas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

- Ordförandena och deras arbetsgrupper har gjort ett väldigt bra arbete och jag är övertygad om att deras strategiska rekommendationer och förslag kommer att föra skogspolitiken framåt, avrundar Sven-Erik Bucht.

Hösten 2015 inledde arbetsgrupperna sitt arbete med att ta fram underlag med förslag till strategiska rekommendationer och åtgärdsförslag. Arbetsgrupperna presenterade vid årsskiftet en lägesrapport för sitt arbete med trendspaning och omvärldsanalys. De trender och sammanställningar som presenterades då har reviderats och byggas på med bl.a. tillgångar, mål samt strategiska rekommendationer och åtgärdsförslag.

Arbetsgruppernas underlagsrapporter kommer nu att skickas ut på remiss. Regeringen kommer därefter att utforma ett skogsprogram under 2017 med viktiga utgångspunkter i underlagen och inspelen som inkommit till skogsprogrammets arbete. En handlingsplan kommer även att utformas.

Skogsprogrammet ska vara en långsiktig strategi för att uppnå visionen och det är viktigt att man arbetar långsiktigt över mandatperioder.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Det nationella skogsprogrammet

Visionen för det nationella skogsprogrammet är: ”Skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.”

De fyra arbetsgrupperna har i sitt arbete fokuserat på följande områden:

• Grupp 1. Tillväxt, mångbruk och värdeskapande av skogen som resurs

• Grupp 2. Virkesproduktion, övriga ekosystemtjänster och naturens gränser

• Grupp 3. Främjande av biobaserade produkter och energi, smarta transporter, en skogsindustri i världsklass och ökad export

• Grupp 4. Internationella skogsfrågor