Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht besöker HaV och fiskeväg i Göteborg

Publicerad

På onsdag den 21 september gör landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ett studiebesök på Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i Göteborg för att diskutera myndighetens aktuella frågor.

Tid:
Plats: Gullbergs Strandgata 15, Göteborg

Media är välkomna att kontakta pressekreterare Maria Soläng för intervju på myndigheten med Sven-Erik Bucht från kl 11.10 och har också möjlighet att efter det vara med under besöket vid Säveån. Hedefors kraftverk är beläget vid Säveån ca 2 km uppströms om Lerum. Nordväst om väg E20

Generaldirektör Jakob Granit med medarbetare på HaV tar på onsdag emot landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för att bland annat diskutera förvaltning av lax, landningsskyldighet och fördelning av fiskemöjligheter, marina skyddade områden och system för spårbarhet av fiskprodukter.

Sven-Erik Bucht beger sig därefter tillsammans med myndighetspersonal ut till Säveån i Lerums kommun där de ska titta på den nya fiskevägen som låter lax och ål att passera Hedefors kraftverk oskadda.

Havs- och vattenmyndigheten är en statlig miljömyndighet som jobbar för att skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.