Svenskt deltagande och monter på livsmedelsmässan Grüne Woche i Berlin

Regeringen gav i början av september Business Sweden uppdrag att i samråd med VisitSweden utforma och genomföra ett svenskt deltagande i jordbruksmässan Grüne Woche i Berlin mellan åren 2017 – 2020. Till grund för utveckling av uppdraget ligger konceptet ”Try Swedish”, genom vilket besökarna får uppleva Sverige, svenska produkter och svenskmatkultur.

Grüne Woche är en mässa med brett deltagande som samlar deltagare och besökare från hela världen. Mässan har varje år ungefär 400 000 besökare. Regeringen ser att mässan har potential att främja bilden av Sverige som ett unikt destinationsmål. Den svenska närvaron kan också stärka det bilaterala arbetet kopplat till export av svenska jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Business Sweden har fått i uppdrag att i samråd med VisitSweden ta fram ett förslag för svenskt deltagande på mässan utifrån konceptet "Try Swedish".

- Det är väldigt glädjande att vi nu ska ha ett svenskt deltagande på Grüne Woche. Jag har själv varit där under flera år och sett vilken utmärkt mötesplats det är för bl.a. politiker, konsumenter och producenter. Vi vet dessutom att Sverige är ett populärt resmål för tyska turister och med en svensk monter på mässan tror jag att vi kan få världen intresserade av våra fantastiska livsmedel och matupplevelser. Jag ser fram emot att få besöka vår svenska monter och möta företag och regionala företrädare från hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

För mer om Try Swedish: http://www.tryswedish.com/

Kontakt

Gösta Brunnander
T.f. pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht t.o.m. 2 oktober
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-544 28 66
e-post till Gösta Brunnander
Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng