Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige bakom ny FN-resolution för att rädda haven

Publicerad

I dag antar FN:s generalförsamling enhälligt en resolution om formerna för den stora FN-konferens om hållbara hav som Sverige och Fiji står värdar för i New York, den 5-9 juni 2017. Konferensen kommer anta en politisk deklaration och sporra världen till nya havsåtaganden.

"Det är oerhört glädjande att generalförsamlingen antog resolutionen. Konferensen blir en viktig pusselbit i arbetet för att rädda världshaven. Det politiska trycket ska hållas uppe så att länder gör konkreta insatser för att minska utsläpp, stoppa överfiske och nedsmutsning av vår gemensamma resurs. Haven är jordens lungor som vi måste värna", säger Isabella Lövin minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Civilsamhällesorganinsationer liksom den privata sektorn och olika intressenter kommer också bjudas in till konferensen. En förkonferens kommer äga rum i New York i februari 2017.

Konferensen ska följa upp hur arbetet för att uppnå det globala målet om hållbara hav fortskrider och utbyta erfarenheter om hur arbetet kan stärkas. Havsmålet är ett av de 17 globala mål som världen enades om förra året och som ingår i Agenda 2030. Konferensen ska samla en bredd av intressenter från medlemsländer, civilsamhällesorganisationer till den privata sektorn.

Avsikten var ursprungligen att hålla konferensen på Fiji, något som omöjliggjorts efter förstörelsen i landet orsakad av cyklonen Winston i februari 2016. I och med resolutionens antagande går de svenska förberedelserna för konferensen in ett nytt och intensivt skede.

Bakgrund:

Tillståndet för världens hav är mycket allvarligt och en fråga som inget land kan lösa inom sina gränser. Klimatförändringar, havsförsurning, marin nedskräpning och miljögifter påverkar ekosystemen i haven negativt. Ohållbara fiskesubventioner och överfiske bidrar till dagens svåra situation.

Sverige och Fiji lanserade 2015 ett initiativ i FN för att stödja implementeringen av det fjortonde globala målet om hållbar utveckling - hav och marina resurser. Konferensen blir den första på hög nivå som fokuserar på ett enskilt mål i den nya utvecklingsagendan. Ett viktigt syfte med konferensen är att visa på kopplingar med övriga mål i Agenda 2030.

Presskontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.