Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag om anpassning av domstolsdatalagen till EU:s nya dataskyddsförordning

Publicerad

Justitieminister Morgan Johansson har beslutat att ge kammarrättslagmannen Peder Liljeqvist i uppdrag att lämna förslag på de ändringar som behövs i bland annat domstolsdatalagen med anledning av EU:s dataskyddsförordning. Uppdraget ska redovisas den 8 maj 2017.

EU har antagit en förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter. Förordningen är direkt tillämplig i EU:s medlemsstater och ska börja tillämpas den 25 maj 2018.

Domstolarnas behandling av personuppgifter i den rättskipande och rättsvårdande verksamheten regleras i domstolsdatalagen. Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att föreslå de anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser på generell nivå som dataskyddsförordningen ger anledning till (dir. 2016:15). I det uppdraget ingår inte att se över eller lämna förslag på ändringar i domstolsdatalagen. Det finns därför behov av en närmare analys av vilka bestämmelser som behövs för att komplettera dataskyddsförordningen i regleringen av domstolarnas personuppgiftsbehandling.

Presskontakt

Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00