Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya satsningar för att skydda haven

Publicerad

Regeringen planerar att ge ökade resurser till arbetet för att skydda haven. Vid konferensen Our Ocean i Washington som USA:s utrikesminister John Kerry står värd för annonserar Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, i dag svenska åtaganden om 30 miljoner kronor.

- Haven är allvarligt hotade och den försämrade havsmiljön drabbar fattiga länder värst. För att rädda haven krävs samarbete och här har rika länder ett särskilt ansvar. Vi måste göra insatser på hemmaplan men också hjälpa fattiga kustländer och önationer som drabbas värst av klimatpåverkan, överfisket och nedsmutsningen av haven, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Tillståndet i haven är mycket allvarligt och en fråga som inte känner några landsgränser. Sedan 1970 har hälften av havens fiskar och ryggradsdjur försvunnit. Klimatförändringarna, ohållbart fiske, havsförsurning och miljögifter påverkar ekosystemen i haven.

Nytt stöd till i Stilla havsregionen

Regeringen föreslår i höständringsbudgeten 20 miljoner kronor i stöd till Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP) med säte på Samoa. Deras arbete ska förbättra möjligheterna för små ö-stater i Stilla havet att hantera de existentiella utmaningar som den försämrade havsmiljön och klimatförändringarna orsakar. Regeringen föreslår dessutom 10 miljoner kronor till Pacific Island Forum Fisheries Agency (FFA) med säte på Solomonöarna. De arbetar för att skapa ett mer hållbart fiske i regionen genom att bland annat bekämpa tjuvfiske.

Presskontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00