Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

19 universitet och högskolor ska starta kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen

Publicerad

Regeringen har i dag gett flera lärosäten i uppdrag att bygga upp nya kompletterande utbildningar för personer med utländsk utbildning till apotekare, arkitekt, barnmorska, biomedicinsk analytiker, ekonom, fysioterapeut, ingenjör, psykolog, sjuksköterska, socionom och systemvetare.

- Många utrikes födda i Sverige har fortfarande svårt att hitta ett arbete som motsvarar deras kompetens och utbildningsnivå. Människor som kommer till Sverige ska snabbt komma i arbete. Men det räcker inte att få ett jobb utan nyanlända ska naturligtvis arbeta med sådant som motsvarar deras utbildning och kompetens, säger ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.

- För personer som kommer till Sverige med en utländsk utbildning kan möjligheten att komplettera den vara avgörande för etablering på den svenska arbetsmarknaden, fortsätter Helene Hellmark Knutsson.

De nya kompletterande utbildningarna riktar sig till personer med utländsk examen och motsvara högst två års heltidsstudier. Utbildningarna ska nu utformas av respektive lärosäte. Vid dimensioneringen av utbildningarna kommer hänsyn att tas till lärosätenas förutsättningar att tillhandahålla högkvalitativ utbildning och behovet att trygga kompetensförsörjningen inom områden där det i dag råder brist på utbildad arbetskraft.

Dagens regeringsbeslut är ytterligare ett steg i regeringens satsning på att bygga ut de kompletterande utbildningarna för personer med avslutad akademisk utbildning. Den 30 juni beslutade regeringen att ge uppdrag till Lunds universitet och Umeå universitet att starta kompletterande utbildningar för läkare, till Uppsala universitet för apotekare och receptarier och till Malmö högskola för tandläkare.

Regeringen ökade anslagen till de kompletterande utbildningarna med 25 miljoner kronor under 2016. 2017 tillförs de årliga anslagen 75 miljoner kronor och 2018 ytterligare 220 miljoner kronor. Utbildningsdepartementet kommer att föra en dialog med lärosätena i fråga om utbildningarnas dimensionering. När det gäller de utbildningarna som finns i dag rör det sig om alltifrån 30 till 500 platser per utbildning.

- Många människor med utländsk utbildning har sökt sig till Sverige. Vårt samhälle måste bli ännu bättre på att ta tillvara på den utbildning och kunskap de tar med sig. Regeringens satsningar på kompletterande utbildningar för personer med utländsk högskoleutbildning är viktiga steg i den riktningen, avslutar Helene Hellmark Knutsson.

Kompletterande
utbildning
Lärosäten som får i uppdrag att bygga upp utbildningen
Apotekare Göteborgs universitet
Arkitekter Kungl. Tekniska högskolan. Även Chalmers tekniska
högskolafår möjlighet att bygga upp kompletterande utbildning.
Barnmorskor Karolinska institutet
Biomedicinska analytiker Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Linköpings
universitet, Högskolan Kristianstad
Ekonom Lunds universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens
högskola, Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad
Fysioterapeut Karolinska institutet
Ingenjörer Lunds universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Luleå
tekniska universitet, Karlstads universitet. Även Chalmers tekniska högskolafår möjlighet att bygga upp kompletterande utbildning.
Psykologer Uppsala universitet, Lunds universitet, Umeå
universitet
Sjuksköterskor Luleå tekniska universitet, Linnéuniversitetet,
Högskolan i Gävle
Socionomer Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå
universitet, Malmö högskola
Systemvetare Lunds universitet, Högskolan Dalarna

Presskontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.