Ann Linde till ministermöte i Luxemburg inför CETA-omröstning

EU- och handelsministern Ann Linde deltar när allmänna rådet (GAC) och EU:s handelsministrar (FAC-handel) träffas i Luxemburg den 18 oktober. När handelsministrarna sammanträder är omröstningen av CETA-avtalet enda punkt på dagordningen. På allmänna rådet kommer migration att vara i fokus inför Europeiska rådets möte 20-21 oktober, med utgångspunkt i den senaste utvecklingen under hösten.

På det förra informella FAC i Bratislava beslutade rådet om ett extrainsatt möte med handelsministrarna för att endast behandla frågan om CETA, handelsavtalet mellan Kanada och EU.

- Min förhoppning är att vi ska anta CETA på FAC-handelsmötet i Luxemburg i morgon, säger Ann Linde.

Allmänna rådet ska ta fram utkast till slutsatser för Europeiska rådets möte 20-21 oktober. Migration kommer att vara i fokus, med utgångspunkt i den senaste utvecklingen under hösten. Regeringen anser att det är angeläget att EU tar ett samlat europeiskt ansvar för en långsiktig och hållbar migrationspolitik. Ansvaret är även viktigt i ett globalt perspektiv. Medlemsstaterna måste agera solidariskt och genomföra de beslut som fattats.

Allmänna rådet ska också diskutera kommissionens förslag till halvtidsöversyn av den fleråriga budgetramen för perioden 2014-2020. Regeringen anser att utgiftstaken ska respekteras och den totala utgiftsvolymen vara oförändrad, vilket bland annat värnar den svenska EU-avgiften. Eventuella ökade utgifter för något ändamål bör finansieras genom omprioriteringar i form av motsvarande neddragningar.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha