Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Avsiktsförklaring mellan Sverige och Indonesien inom transportområdet

Publicerad

Idag skrevs en avsiktsförklaring (LoI, Letter of Intent) mellan Sverige och Indonesien inom transportområdet. Avsiktsförklaringen undertecknades i samband med EU- och handelsminister Ann Lindes resa till Indonesien.

Avsiktsförklaringen anger viljan att utveckla samarbetet inom transportområdet och syftet är att främja svenska företags möjligheter i Indonesien och att vara en dörröppnare för svenska aktörer.

Indonesien har stora investeringsplaner inom transportsektorn som exempelvis innefattar satsningar på ny järnväg, nya flygplatser, nya passagerarfartyg, utbyggnad av hamnar och landtrafiken samt att öka säkerheten i och skyddet av transportsystemet. Gällande de satsningar som Indonesien planerar för så finns flera segment där det finns god svensk kompetens och många aktiva företag. Flera svenska företag finns på plats i Indonesien och intresset för svenska lösningar finns.

– Indonesien är en tillväxtmarknad med stort behov av bland annat infrastrukturutbyggnad. Handelsrelationer mellan Indonesien och Sverige kan fördjupas inom detta område. Det finns stor potential för ett givande utbyte inom transportsektorn. Avsiktsförklaringen kan leda till stärkt svensk export och på så vis fler jobb i Sverige, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

–Jag ser stora möjligheter att fördjupa våra handelsrelationer med Indonesien inom transportsektorn och hoppas att under min resa kunna bidra till att öppna fler dörrar för ökad svensk export och uppmuntra till nya kontaktytor, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Kontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00