Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Det förändrade reklamlandskapet ska utredas

Publicerad

Regeringen tillsätter idag en utredning som ska kartlägga det förändrade reklamlandskapet och föreslå lämpliga åtgärder för att förbättra konsumentskyddet. Utredningen ska analysera om det finns problem kopplade till nya marknadsföringsmetoder och vilka utmaningar utvecklingen ställer tillsynsmyndigheterna inför. Utredare blir Gunnar Larsson, generaldirektör för Kammarkollegiet.

Nya och förändrade marknadsföringsmetoder och nya kanaler för att nå konsumenter med reklam gör det nödvändigt att se över konsumentskyddet.

– Marknadsföringen har förändrats i snabbt takt och därför behöver vi se till att konsumentskyddet fortsätter att fungera väl när förutsättningarna ändras, säger konsumentminister Per Bolund.

Regeringens utredning kommer ledas av Gunnar Larsson som är generaldirektör för Kammarkollegiet och som tidigare var generaldirektör för Konsumentverket och Konsumentombudsman.

– Gunnar Larsson har stor erfarenhet och kunskap om dessa frågor och jag är därför glad att han tackat ja till att leda denna utredning, säger Per Bolund.

Utredningen ska enligt direktivet:

  • kartlägga och beskriva vilka marknadsföringskanaler och marknadsföringsmetoder som förekommer och sådana som kan förutses i framtiden

  • analysera och bedöma om dagens regelverk erbjuder ett tillräckligt och ändamålsenligt skydd för konsumenter, med ett särskilt fokus på sårbara konsumenter

  • analysera och bedöma vilka särskilda utmaningar tillsynsmyndigheten ställs inför under rådande förhållanden

  • vid behov föreslå lämpliga åtgärder för att förbättra konsumentskyddet samt resonera om behovet av eventuella lagändringar

Uppdraget ska redovisas senast den 12 januari 2018.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mikael Pauli
Rättssakkunnig/Konsumentenheten
Telefon 08-405 53 82