Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Digitaliseringslyft för små företag

Publicerad

Regeringen har beslutat att genomföra en satsning på rådgivning inom digitalisering för små och medelstora företag. Tillväxtverket får 78 miljoner kronor för att skynda på digitaliseringen av företag runtom i Sverige, ett särskilt fokus ska ligga på företag inom industrin.

Svenska småföretag ligger efter i den digitala omställningen. Det räcker inte med att Sverige har några få företag som är duktiga på IT, alla företag måste ta steget in i framtiden. Flera andra länder har idag särskilda satsningar på att stimulera digitalisering inom industriföretag. Exempel är Sydkorea och Singapore, som arbetar i snabb takt för att digitalisera sina tillverkningsindustrier. Det handlar om rådgivning och bidrag för att snabba på automatisering, robotisering och digitalisering.

För att Sverige inte ska bli ifrånsprunget ger regeringen Tillväxtverket i uppdrag att finansiera nya projekt och ge möjlighet att förstärka redan pågående projekt. Det kan vara allt ifrån att man simulerar hur ett nytt material kommer fungera i en motor, till hur man som underleverantör smartast kan skruva ihop en komponent till en lastbil eller hur man använder digitalisering för att erbjuda nya tjänster såsom datainsamling för sina kunder.

I uppdraget ingår även att samla ihop de befintliga statliga aktörerna via Almi, Vinnova, Tillväxtverket, RISE och Bolagsverket, för att få mer tryck i arbetet och bättre koordinering av insatserna. Målet är att det ska bli lättare för företagen att få det stöd de behöver.

Tillväxtverket får sammanlagt 78 miljoner kronor för att genomföra uppdraget.

– De företag som inte fokuserar på att utveckla sina tjänster, produkter och affärsidéer och utnyttjar digitalisering kommer att få det svårt att vara konkurrenskraftiga. Jag hoppas också att kommunerna kan vara delaktiga i detta arbete eftersom vi vet att de sitter på ovärderlig kunskap om det lokala näringslivet, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 mars 2020.

Presskontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.