Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Eldsjälar från hela världen ska inspirera ungdomar i Stockholm

Utrikesdepartementet och Sida bjuder ett tjugotal eldsjälar från hela världen till Stockholm. På First Generation Global Goals Forum den 5 oktober kommer de få pris för sitt engagemang i frågor som rör rättvis och hållbar utveckling, fred och klimatarbete. Såväl jämställdhetsminister Åsa Regnér som miljöminister Karolina Skog deltar.

Genom FN har världens ledare antagit utmaningen att skapa en hållbar och rättvis framtid genom 17 gemensamma mål. De globala målen ska uppnås 2030. Regeringen har en tydlig ambition att upp­nå målen, både i Sverige och internationellt. Detta är bakgrunden till First Generation Global Goals Forum som går av stapeln den 5 oktober.

Forumet är ett gemensamt arrangemang av UD och Sida där morgondagens ledare ges möjlighet att etablera globala nätverk för att utbyta kunskap och erfarenhet och premieras för sitt engagemang för en hållbar värld. Priserna delas ut av statssekreteraren på UD Ulrika Modéer. Eldsjälarna kommer bland annat från Marshallöarna, Frankrike, Angola, Brasilien, Rwanda och Sverige. Även 300 svenska ungdomar bjuds in för att entusiasmeras och lära sig mer om de globala målen och om hur eldsjälarna arbetar.

Forumet öppnas av jämställdhetsminister Åsa Regnér och miljöminister Karolina Skog kommer att delta i en "hållbarhetsgrill". Dagen kommer att modereras av programledaren och youtube-stjärnan Clara Henry. Hon är själv Sveriges första unga ambassadör för de globala målen.

Initiativet #FirstGeneration är inspirerat av följande citat från FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon: "Vi är den första generationen som kan utrota fattigdom, och den sista som kan stoppa klimatförändringarna".

Syftet med initiativet är att engagera unga i frågor om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Kontakt

Sofia Karlberg
Bitr. kommunikationschef, Utrikesdepartementet
Telefon 08-405 38 22
Mobil 070-350 32 92
e-post till Sofia Karlberg
Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Hanna Björnfors, via registrator