Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Elektroniska recept ska bli huvudregel

Publicerad

Under torsdagen fattade regeringen beslut om att Läkemedelsverket tillsammans med Socialstyrelsen ska utreda och lämna förslag på vilka författningsförändringar som krävs för att införa elektronisk förskrivning av receptbelagda mediciner som huvudregel.

I uppdraget ingår också att särskilt peka ut vid vilka situationer det ska vara tillåtet med andra förskrivningssätt än elektroniska och komma med förslag på lämplig tillsyn så att den nya föreslagna huvudregeln efterlevs.

- För att vi ska kunna följa upp alla läkemedel måste recepten vara elektroniska. Då kan vi lättare undvika både medvetna och omedvetna fel, och öka patientsäkerheten. Det kommer i förlängningen att rädda liv, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Idag förskrivs cirka 2 % av recepten som hämtas ut på öppenvårdsapotek på så kallade pappersrecept. Dessa är svårare att följa upp än elektroniska recept och därmed lättare att missbruka. Regeringen har tidigare skärpt reglerna på detta område, men genom detta uppdrag förbereds det stora steget mot att pappersrecept endast ska användas vid specifika undantag.

Regeringen arbetar för närvarande med ett lagförslag kring en nationell läkemedelslista. Det skulle innebära att behörig vårdpersonal får tillgång till samlade uppgifter om patientens läkemedel bland annat för att kunna säkerställa att läkemedel inte ger oönskade bieffekter när de kombineras. För att detta ska kunna bli möjligt och för att patientsäkerheten således också kan öka krävs att läkemedel förskrivs elektroniskt.

Uppdraget är också en del av arbetet med E-hälsovisionen som bl.a. slår fast att Sverige till år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

Uppdraget ska avrapporteras till regeringen senast den 15 december 2017.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Tf presskontakt hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.