Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

Publicerad

Utredningen om en modern föräldraförsäkring har idag, fredagen den 28 oktober, överlämnat delbetänkandet "Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn" till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Utredningen föreslår begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn.

- Föräldrar som kommer till Sverige med barn får idag tillgång till lika många dagar med föräldrapenning som om barnet vore nyfött. Utredningens förslag är att minska den överkompensationen, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

- Vi ser detta som ytterligare ett steg för att minska risken att stängas utanför arbetsmarknaden, samma anledning som till att vi avskaffade vårdnadsbidraget, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Utredningen har i denna del haft i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att begränsa möjligheten att använda föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn. Syftet med begränsningen är att förkorta tiden för etablering på arbetsmarknaden.

Utredningen föreslår:

  • En begränsning av rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn.
  • Att begränsningen utformas så att den ungefärligen motsvarar den mängd föräldrapenning som en genomsnittlig försäkrad använder efter barnets ettårs- respektive tvåårsdag.
  • Om ett barn blir bosatt här i landet under barnets andra levnadsår ska föräldrapenning därför lämnas under högst 200 dagar sammanlagt för föräldrarna.
  • Om barnet i stället blir bosatt här i landet efter det andra levnadsåret ska föräldrapenning lämnas under högst 100 dagar sammanlagt för föräldrarna.
  • Den personkrets som kommer att omfattas av begränsningsregeln är föräldrar och barn som kommer från utlandet och som inte tidigare har bott i Sverige samt föräldrar och barn som flyttar tillbaka till Sverige efter bosättning utomlands.

Uppdraget i direktivet är en del av migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet samt Kristdemokraterna. Utredningen föreslår att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2017.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00