Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Fortsatt arbete mot de så kallade spritbussarna

Publicerad

Kontroll av införsel och hantering av punktskattepliktiga varor, som alkohol, utförs av flera olika myndigheter. Under de senaste åren har organiserade resor till våra grannländer med så kallade spritbussar använts för att föra in stora mängder alkohol som sedan säljs illegalt till ungdomar. Regeringen gav den 26 november 2015 i uppdrag åt Tullverket, Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket att kartlägga hur arbetet med att förhindra illegal hantering av punktskattepliktiga varor bedrivs och hur samverkan kan bli bättre.

– Under en veckas insats beslagtog myndigheterna över 40 tusen liter alkohol från spritbussar på väg in i Sverige. Alkohol som annars hade hamnat i händerna på langare, och kanske hos ungdomar. Av de domar som insatsen resulterat i konstateras dessutom att de åtalade också fällts till ansvar, säger finansminister Magdalena Andersson.

– Det är tydligt att verksamheten bakom spritbussarna i allra högsta grad är organiserad, säger inrikesminister Anders Ygeman.

I dag tog finansministern och inrikesministern emot en delredovisning av uppdraget, slutredovisning sker den 1 oktober 2017.

– När myndigheterna jobbar tillsammans blir det tydliga resultat. Nu kommer de fortsätta utveckla samarbetet och vi ser fram emot att se ännu bättre resultat nästa år, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Myndigheterna har det senaste året arbetat gemensamt för att kartlägga och identifiera var samarbetet fungerar bra och hittat områden där det kan bli bättre. Det senaste året har myndigheterna höjt kunskapen hos varandra. Nästa år kommer de även redovisa mätningar av vilka effekter samarbetet gett.

Tullverket och Polismyndigheten har huvudansvar för de operativa insatserna, Ekobrottsmyndigheten för lagstiftningsfrågor och Skatteverket för att mäta effekter.

Slutsatser så här långt handlar bland annat om att arbetet kan effektiviseras om samverkande myndigheter ges direktåtkomst i varandras system, att samverkan inom området energiprodukter behöver utvecklas samt att myndigheterna ser behov av gemensamma prioriteringar utifrån en myndighetsgemensam omvärldsbevakning.

I den största gemensamma insats som gjorts mot spritbussar i våras kontrollerades 20 bussar och 40 512 liter alkohol beslagtogs. Det inleddes 56 förundersökningar, 30 personer frihetsberövades och 28 husrannsakningar genomfördes. Ekobrottsmyndigheten genomförde samtidigt ett tillslag i ett ärende och vid en kontroll av bussen påträffades 10 571 liter alkohol och 20 personer greps.

Presskontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.