Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förvaltningsdomstolarna får hjälpas åt när migrationsmålen ökar kraftigt

Publicerad

Regeringen har i dag, 18 oktober, överlämnat propositionen "Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål" till riksdagen. Syftet är att förbättra migrationsdomstolarnas förutsättningar att hålla nere handläggningstiderna i migrationsmål.

Förslaget går ut på att migrationsdomstolarna får ökade möjligheter att lämna över mål till andra förvaltningsdomstolar. Efter förra årets stora mottagande där 163 000 personer sökte asyl i Sverige har arbetsbördan ökat dramatiskt.

– Migrationsdomstolarna står inför stora utmaningar framöver och det är viktigt att handläggningstiderna inte blir allt för långa i migrationsmål, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Antalet asylsökande ökade kraftigt under år 2015 och antalet mål till migrationsdomstolarna har under årets första sju månader ökat med 27 procent jämfört med samma period förra året. Under år 2017 förväntas migrationsdomstolarna ta emot över 25 000 asylmål jämfört med knappt 7 500 mål under år 2015. Regeringen föreslår därför en tillfällig reglering som gör det möjligt för migrationsdomstolarna att under tre år få lämna över migrationsmål och andra mål, till exempel socialförsäkringsmål, till andra förvaltningsdomstolar som handlägger dessa mål. En förutsättning för att mål ska få lämnas över är att det inte medför någon avsevärd olägenhet för någon part.

– Förra året sökte 163 000 personer asyl i Sverige. Det gör att migrationsdomstolarna aldrig tidigare har haft en så stor arbetsbörda framför sig. Det är därför positivt att vi i större utsträckning kan utnyttja förvaltningsdomstolarnas samlade resurser, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017, från 1 januari 2020 begränsas möjligheten att lämna över mål till att enbart gälla migrationsmål mellan migrationsdomstolar.

Prop. 2016/17:27 Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00