Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Gabriel Wikström talar i Uppsala och besöker Västernorrland

Onsdagen den 19 oktober besöker folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Uppsala för att inledningstala vid den nationella konferensen DROGFOKUS 2016. Därefter fortsätter han till Sundsvall för en sjukvårdsdialog med ledningen för landstinget i Västernorrland.

Under 2016 besöker folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström samtliga region- och landstingsledningar för att höra hur de upplever situationen i hälso- och sjukvården.

När vården står inför stora utmaningar behöver regeringen ta ett större ansvar. Dialogen kommer därför också handla om de strategiska prioriteringar som regeringen har att göra inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Program:

Onsdag den 19 oktober

Uppsala

09.30 – Inledningstalar vid DROGFOKUS 2016.
Adress: Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1

Sundsvall

14:30 - Sjukvårdsdialog med landstinget Västernorrland
Adress: Sundsvalls sjukhus, Lasarettsvägen 21

16:00 – Tid för media
Adress: Sundsvalls sjukhus, Lasarettsvägen 21

Media är välkomna att delta under delar av dagen, kontakta pressekreterare Maria Soläng.

 

Kontakt

Gösta Brunnander
Tf presskontakt hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00