Innehållet publicerades under perioden

-

Hållbar stadsutveckling får internationellt fokus genom Habitat III

Mellan den 17 – 20 oktober leder bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson Sveriges delegation på FN-konferensen Habitat III i Quito, Ecuador. Habitat III är den första större FN-konferensen som äger rum efter att världssamfundet antog Agenda 2030 och Parisavtalet. Under konferensen kommer slutdokumentet New Urban Agenda, som fokuserar på hållbar stadsutveckling inom ramen för Agenda 2030, att antas.

Under konferensen kommer en ny urban dagordning – New Urban Agenda, NUA, – att antas. NUA ska fungera vägledande i arbetet med att ge hållbar stadsutveckling politiskt fokus och ny kraft de kommande 20 åren. Det är också en av nycklarna till genomförandet av Agenda 2030 och delmålet SDG 11 (Sustainable Development Goal) som rör hållbar utveckling.

- Jag är mycket glad över att få åka till Quito och delta i Habitat III. Sverige har genom EU varit mycket delaktiga i framtagandet av New Urban Agenda som ska driva Agenda 2030 och Parisavtalet vidare. Sverige har också framgångsrikt flyttat fram vikten av jämställdhet i tänkandet kring hållbar stadsutveckling, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Under Habitat III håller Peter Eriksson flera anföranden bland annat ett tal vid det officiella öppnandet av konferensen. Bostads- och digitaliseringsministern kommer, utöver plenarmöten och andra högnivåmöten, även delta i sidoaktiviter. Peter Eriksson träffar den svenska delegationen och EU-samordningen redan under söndagen för att på kvällen delta i Världsnaturfonden WWF:s prisceremoni Earth Hour City Challenge.

NUA är en global överenskommelse på frivillig basis, vars genomförande är beroende av medlemsländernas medverkan på nationell, regional och lokal nivå tillsammans med alla relevanta aktörer och intressenter. Agendan vilar på de tre pelarna i hållbar utveckling, ekonomisk, social och miljömässig. Den syftar till att hållbar stadsutveckling ska bidra till att möta de utmaningar världen står inför som klimatförändringar, fattigdom, miljöförstöring, växande slumområden, flyktingströmmar, utanförskap och diskriminering i olika former. Den nya agendan innehåller inga finansiella åtaganden utan parterna ska arbeta med inhemska medel och resurser.

Sveriges arbete med NUA har skett genom EU där de prioriterade svenska frågorna så som jämställdhet och smarta städer har tagits emot väl. På Sveriges initiativ inleds till exempel NUA med skrivningen Quito Declaration som säger att städer ska planeras och styras så att jämställdhet uppnås.

UN-Habitat är FN:s organ för boende, bebyggelse och hållbar stadsutveckling vars arbete syftar till att främja ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara bostäder, samhällen och städer.

Habitat III täcker ett större område än UN-Habitat och innehåller bredare utvecklingspolitiska frågor som till exempel fattigdomsbekämpning och jämställdhet.

Kontakt

Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00