Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Ibrahim Baylan på främjanderesa till Indien

Publicerad

Den 5-7 oktober fortsätter energi-och samordningsminister Ibrahim Baylan satsningen inom Team Sweden Energy med en främjanderesa till Indien.

Syftet med resan är att stärka relationer, främja ökat handelsutbyte inom energiområdet och att bidra till utveckling och spridning av koldioxidsnåla energitekniker. Resan är en uppföljning av statsministerns besök i Indien under våren 2016.

– Sverige välkomnar Indiens besked om att ratificera klimatavtalet från Paris. Det finns nu stora möjligheter för Sverige att bistå Indien genom att erbjuda lösningar för hållbara energitekniker, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Under resan till Indien deltar Ibrahim Baylan i India Sweden Nobel Memorial Week, en serie Sverigefrämjande aktiviteter under ledning av den svenska ambassaden i New Delhi. Samordnings- och energiministern kommer också att delta i ett rundabordssamtal på temat Hållbar urbanisering med indiska och svenska industriledare för att stödja ökat samarbete och investeringar.

– Sverige har långtgående kunskapsutbyte och näringslivsutveckling med Indien på energiområdet. Det stärker svenska företags konkurrenskraft och skapar möjligheter för dem att etablera sig på en viktig tillväxtmarknad, säger Ibrahim Baylan.

På resan deltar även Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma och företag inom myndighetens program Innovationsacceleratorn.

Ytterligare kommer Ibrahim Baylan tala vid India Economic Summit arrangerat av World Economic Forum och på World Sustainable Development Summit i Delhi. Han träffar även den indiske energiministern Piyush Goyal för att diskutera aktuellt samarbete kring energi och det bilaterala samförståndsavtalet om förnybar energi.

Presskontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om Innovationsacceleratorn

Innovationsacceleratorn är ett program som Energimyndigheten driver. Det grundar sig på ett initiativ för små och medelstora energiteknikföretag för etablering och stärkta relationer med indiska motparter. Innovationsacceleratorn öppnar också möjligheter för de svenska företagen att få ökad kunskap om den indiska marknaden och hur svenska lösningar kan anpassas till indiska behov och förutsättningar. Målet är självständiga partnerskap på kommersiella grunder.

Om Team Sweden Energy

Regeringens övergripande exportstrategi presenterades i september 2015. Som ett led i detta arbete gör Miljö- och energidepartementet en särskild satsning på energiområdet, i nära dialog med myndigheter och företag. Syftet är att öka svenska företags export av energitekniska lösningar vilket även bidra till en hållbar energiomställning internationellt.