Isabella Lövin åker till Pre-COP

Den 18-19 oktober äger ett förmöte på ministernivå rum inför klimattoppmötet COP22 i november. Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, deltar i mötet för Sveriges räkning.

Mötet den här veckan, Pre-COP, är det sista tillfället för politiska diskussioner på ministernivå innan klimatmötet, COP22, som inleds i Marrakech den 7 november. I och med EU:s ratificering av klimatavtalet från Paris kommer det att träda ikraft redan den fjärde november, i tid för COP22.

−Klimatavtalet från Paris kommer att träda i kraft i rekordfart. Det känns väldigt bra att ha i bagaget nu i Marrakech. Jag ser fram mot att få träffa mina ministerkollegor och diskutera hur vi nu kan fortsätta processen med att genomföra klimatavtalet, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Pre-COP mötet kommer att diskutera ikraftträdandet och genomförandet av klimatavtalet från Paris, men också behandla frågor om stöd för genomförande, klimatfinansiering samt konkreta och omedelbara åtgärder för att hantera klimatförändringar.

Sverige ratificerade klimatavtalet den 13 oktober vilket innebär att Sverige blir part till avtalet den 12 november, i tid för det första partsmötet vilket sker under COP22.

Kontakt

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00