Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Isabella Lövin deltar vid givarkonferens om Afghanistan

Publicerad

Idag reser ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin till Bryssel för att delta i en internationell givarkonferens om Afghanistan den 4-5 oktober. Under konferensen kommer Isabella Lövin dessutom ha en rad enskilda möten och bland annat träffa president Ashraf Ghani liksom representanter från den afghanska kvinnorörelsen.

- Mitt budskap under konferensen är tydligt. Sveriges stöd till den afghanska befolkningen ligger fast. Situationen i landet är oroande och vi kommer att fortsätta arbeta hårt för en demokratisk och fredlig utveckling. Kvinnors deltagande i samhället liksom i fredsarbetet är avgörande för om landet ska lyckas resa sig ur fattigdom, konflikter och våldsamheter, säger Isabella Lövin.

Sverige kommer bekräfta sitt långsiktiga åtagande för utvecklingen i Afghanistan som gjordes i Tokyo 2012. Det omfattar en indikativ volym om 8-8,5 miljarder kronor till 2024.

Närmare 70 länder och 20 internationella organisationer väntas delta vid ministerkonferensen. Konferensen är en uppföljning av den stora givarkonferensen i Tokyo 2012. Då antogs ett ramverk för vad Afghanistan och det internationella samfundet tillsammans ska uppnå för att säkra ett fredlig och demokratisk utveckling. Ramverket (som uppdaterades 2015) gäller bl.a. insatser för god samhällsstyrning med fokus på rättsstatens principer och mänskliga rättigheter samt arbete mot korruption.

I Bryssel kommer den afghanska regeringen presentera sitt arbete för att uppnå målen i det gemensamma ramverket. Givarsamfundet förväntas redovisa planer på fortsatt bistånd fram till 2020.

Målet för det svenska utvecklingssamarbetet i Afghanistan är att bidra till en demokratisk, fredlig och hållbar utveckling med långsiktig ekonomisk tillväxt som kommer människor som lever i fattigdom till del. Jämställdhet och kvinnors rättigheter är centralt. Sverige arbetar genom Världsbanken, Svenska Afghanistankommittén (SAK), FN-organ samt internationella och nationella enskilda organisationer. Sverige har också ett omfattande humanitärt bistånd till Afghanistan.

Presskontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00