Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Karolina Skog har entledigats, miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Karolina Skog och Isabella Lövin deltar i miljörådsmöte i Luxemburg

Publicerad

På måndag träffas EU:s klimat- och miljöministrar i Luxemburg. På agendan står flera aktuella frågor som är prioriterade för regeringen, däribland hormonstörande ämnen och EU:s klimatmål till 2030. Miljöminister Karolina Skog och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, deltar vid mötet.

Rådet förväntas anta EU:s förhandlingsposition inför partsmötet i den internationella konventionen om biologisk mångfald som hålls i Cancún, Mexiko i början av december.

– Sverige har fått gehör för flera av de frågor vi drivit i EU-kretsen inför partsmötet i december, däribland hur man kan bättre kan värdesätta de nyttor som naturen ger oss, säger miljöminister Karolina Skog.

Rådet ska också diskutera förslagen om ansvarsfördelning för utsläppsminskningar i den icke-handlande sektorn liksom ett förslag för att inkludera markanvändning och skogsbruk i EU:s klimat och energiramverk.

– Sverige är redo att ta vårt ansvar för de utsläppsminskningar som krävs för att uppnå klimatavtalet från Paris. Dock behöver alla medlemsländer bidra genom att ta på sig ambitiösa mål för klimatarbetet, säger Isabella Lövin minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Rådet kommer på initiativ av bland annat Sverige även att behandla frågan om hur EU ska reglera hormonstörande ämnen. Regeringen anser att EU-kommissionens förslag till kriterier för hormonstörande ämnen inte är förenliga med lagstiftningen. Sverige vill därför se ett förslag som säkerställer det avsedda skyddet för hälsa och miljö i EU.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00