Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Kommentar från statssekreterare Erik Bromander med anledning av granskningen av hans tjänsteresor

Publicerad

- Genomgången av mina resor som jag själv begärt – visar att det finns några felaktigheter. Det ber jag om ursäkt för. Självklart kommer jag att göra rätt för mig och betala tillbaka varenda krona.

- Mitt agerande har dock påverkat förtroendet mellan mig och mitt statsråd. Hon måste kunna känna att hon har ett hundraprocentigt förtroende för mig som sin närmaste medarbetare; varje dag, i varje fråga. Så är det tyvärr inte längre. Därför kommer Anna Johansson att be regeringen att entlediga mig som statssekreterare i Regeringskansliet.