Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Kraftig minskning av torskfisket i Östersjön

Publicerad

Torskfisket i västra Östersjön ska kraftigt begränsas. Det står klart efter måndagens möte mellan EU:s jordbruks- och fiskeministrar i Luxemburg, där fiskekvoterna för 2017 för Östersjön fastställdes. På mötet beslutades också att torskfisket i östra Östersjön ska minskas väsentligt.

- Det här är ett oerhört viktigt och välkommet beslut. För att vi ska kunna fiska och äta torsk även i framtiden krävs en kraftig minskning av fisket – framför allt i västra Östersjön – annars riskerar hela beståndet att slås ut. Sverige ville gå längre men det här är en minskning med mer än hälften så jag tycker att det är en bra kompromiss, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen anser att fiskemöjligheter och kvoter ska beslutas i enlighet med EU:s gemensamma fiskeripolitik (inklusive MSY-målet) och Östersjöplanen, dagens beslut ligger helt i linje med detta. Östersjöplanen är en flerårig förvaltningsplan för bestånden av torsk, sill och skarpsill i Östersjön.

Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2017 (i procent, jämfört med 2016)

  • Torsk, östra Östersjön: - 25
  • Torsk, västra Östersjön: - 56
  • Lax, centrala Östersjön: Ingen ändring
  • Lax, Finska Viken: - 20
  • Skarpsill: + 29
  • Sill, västra Östersjön: + 8
  • Sill, centrala Östersjön: + 8
  • Sill, Rigabukten: - 11
  • Sill, Bottenhavet och Bottenviken: + 17
  • Rödspätta: + 95

I oktober varje år beslutar EU:s jordbruks- och fiskeministrar om nästkommande års fiskekvoter i Östersjön, efter förslag från EU-kommissionen. Kommissionens förslag grundar sig på vetenskaplig rådgivning från internationella Havsforskningsrådet, ICES.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.